تله پاتی

نتایج برچسب

لحظه شگفت‌انگیز پرواز یک ماهی پرنده

یک زن کالیفرنیایی در سفری در ساحل اقیانوس در نزدیکی ایالت کلیپی از ماهی پرنده را که دارای ۴ بال است فیلمبرداری کرد. نام این پرنده ماهی Exocetide است و می‌تواند تا مسافت ۵۰۰متر بر روی دریا پرواز کند.

ماهی عجیب الخلقه‌ای که سری شبیه پرنده دارد

صید یک ماهی عجیب با سری شبیه پرنده موجی از بحث ها را در فضای مجازی چین به راه انداخته است. برخی میگویند سر این ماهی شبیه پرنده است و برخی میگویند شبیه دلفین است گروه دیگری هم اعتقاد دارند شبیه پنگوئن است. در نهایت این موجود عجیب از سوی کاربران مجازی ماهی پرنده نامیده شد.