تله پاتی

نتایج برچسب

ماموریت غیرممکن یک کودک در تیک تاک پر بازدید شد!

ویدیوی وایرال شده در تیک تاک با عنوان ماموریت غیر ممکن که بیش از یک میلیون لایک داشته است را مشاهده کنید.

بدل کاری های تام کروز در ماموریت غیر ممکن: فال اوت

تام کروز تنها بازیگر تاریخ است که از ارتفاع 25000 فوتی چتر بازی کرده است. همچنین در یکی از صحنه های پرش از روی ساختمان مچ پای وی شکسته است.