تله پاتی

نتایج برچسب

اقدام حیرت آور در متروپل بعد از سقوط

انتشار ویدیویی از تخریب برج متروپل آبادان با پتک و به روش دستی در شبکه های اجتماعی با واکنش های مخاطبان مواجه شده است.

ضجه‌های پدری که متروپل ۲ فرزندش را گرفت

نعمت بهبهانی پدری که متروپل دو‌ فرزندش را از او گرفت در رثای فرزندانش ضجه می‌زند و صدای فغان و ناله‌اش به آسمان است.

تصویری حیرت آور از داخل برج متروپل قبل از ریزش

وقتی ستون به این شکل درمی‌آید نشانه فروریزش آنی ساختمان است که باید ساختمان کاملا تخلیه می‌شد اما در کمال تعجب، مالکین به جای تخلیه، به زعم خودشان اقدام به تعمیرات و ترمیم می‌کردند.