خانه ای که از روی تختخواب می توانید در آن آشپزی کنید!

7668

یک خانه کوچک در لندن با قیمت 700 پوند در ماه برای اجاره عرضه شده است که همه امکانات آن در یک سالن جمع شده است از جمله تختخواب ،آشپزخانه ،میزکار،توالت و حمام،ظروشویی و ...

یک خانه کوچک در لندن با قیمت 700 پوند در ماه برای اجاره عرضه شده است که همه امکانات آن در یک سالن جمع شده است از جمله تختخواب ،آشپزخانه ،میزکار،توالت و حمام،ظروشویی و ...

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر