تصویری از وداع تلخ فرزندان پله در بیمارستان

7665

تصویری از آخرین عکس خانواده پله با او روی تخت بیمارستان که دخترش منتشر شد.

تصویری از آخرین عکس خانواده پله با او روی تخت بیمارستان که دخترش منتشر شد.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر