لحظه وحشتناک برق گرفتگی یک مرد

7659

دو مرد در تلاش بودند تا با بالا نگه داشتن سیم تیربرق مانع برخورد کشنده کامیون به سیم‌ها شوند، که ناگهان یکی از آن‌ها دچار برق‌گرفتگی شد. این ویدیو مربوط به ایران نیست.

دو مرد در تلاش بودند تا با بالا نگه داشتن سیم تیربرق مانع برخورد کشنده کامیون به سیم‌ها شوند، که ناگهان یکی از آن‌ها دچار برق‌گرفتگی شد. این ویدیو مربوط به ایران نیست.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر