شبکه چهار ضد انقلاب شد!

7651

اینستاگرام شبکه چهار صداوسیما در اقدامی تامل برانگیز شعار «زن، زندگی، آزادی» را بازنشر کرده است!

اینستاگرام شبکه چهار صداوسیما در اقدامی تامل برانگیز شعار «زن، زندگی، آزادی» را بازنشر کرده است!

 

0
1

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر