فرار روباه به حمام پس از لو رفتن دید زدن یک زن و شوهر در رختخواب!

7634

زوجی ادعا می کنند که پس از وارد شدن یک روباه به اتاق خواب آنها قبل از بهم ریختن حمام خانه از خواب بیدار شدند و متوجه شدند روباه در حال تماشای خواب آنهاست.

زوجی ادعا می کنند که پس از وارد شدن یک روباه به اتاق خواب آنها  قبل از بهم ریختن حمام خانه از خواب بیدار شدند و متوجه شدند روباه در حال تماشای خواب آنهاست.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر