خماری یک سگ که شیشه مصرف می کند!

7632

ویدئویی از وضعیت اسفناک یک سگ بعد از مصرف شیشه در فضای مجازی با واکنش منفی کاربران روبرو شده است. صاحب معتاد این سگ، حیوان بی‌نوا را هم شیشه‌ای کرده است.

ویدئویی از وضعیت اسفناک یک سگ بعد از مصرف شیشه در فضای مجازی با واکنش منفی کاربران روبرو شده است.

صاحب معتاد این سگ، حیوان بی‌نوا را هم شیشه‌ای کرده است.

 

0
1

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر