لحظه ترور دختر الکساندر دوگین مغز متفکر جنگ اوکراین

7627

دختر الکساندر دوگین مغز متفکر جنگ اوکراین در خودروی بمب گذاری شده در مسکو کشته شد. دریا دوگین در حمله ای که برای پدرش الکساندر تدارک دیده شده بود ترور شد. دوگین یکی از نزدیک ترین دستیاران پوتین که اغلب مغز منفکر رهبر روسیه نامیده می شود. ویدئویی ادعا می‌کند که تصادفی است که دختر الکساندر دوگین فیلسوف سیاسی طرفدار استالین در آن جان باخته است.

دختر الکساندر دوگین مغز متفکر جنگ اوکراین در خودروی بمب گذاری شده در مسکو کشته شد. دریا دوگین در حمله ای که برای پدرش الکساندر تدارک دیده شده بود ترور شد.

 

 

دوگین یکی از نزدیک ترین دستیاران پوتین که اغلب مغز رهبر روسیه نامیده می شود. ویدئویی ادعا می‌کند که تصادفی است که دختر الکساندر دوگین فیلسوف سیاسی طرفدار استالین در آن جان باخته است. دختر 30 ساله او دریا دوگین یک موسیقیدان بود که گفته می شود در اثر انفجار ماشینش جان باخته است.

0
1

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر