لحظه تصادف ماشین با دوچرخه سواران در جاده

7626

این ویدیو لحظه برخورد ماشین به یک دوچرخه در مسابقه دوچرخه سواری جاده و در پی آن سقوط دومینویی دوچرخه های دیگر را نشان می دهد. این حادثه در جاده های استرالیا اتفاق افتاد.

این ویدیو لحظه برخورد ماشین به یک دوچرخه در مسابقه دوچرخه سواری جاده و در پی آن سقوط دومینویی دوچرخه های دیگر را نشان می دهد. این حادثه در جاده های استرالیا اتفاق افتاد.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر