شالی دزدی در شمال!

7624

تصاویری در شبکه‌های منتشر شده که از گسترش فقر و گرانی حکایت دارد و شیوه‌های جدید و غیرقابل باوری از دزدی را نشان می‌دهد. دزدها در یکی از شهرهای شمالی شبانه خوشه های برنج شالیکاران را چیده و برده‌اند!

تصاویری در شبکه‌های منتشر شده که از گسترش فقر و گرانی حکایت دارد و شیوه‌های جدید و غیرقابل باوری از دزدی را نشان می‌دهد. 

 

دزدها در یکی از شهرهای شمالی شبانه خوشه های برنج شالیکاران را چیده و برده‌اند!

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر