لحظه دلهره آور درهم پیچیدن چتر یک چترباز در آسمان

7611

یک چترباز اهل اسپانیا در آسمان با در هم پیچیدن چتر خود در آسمان مواجه شد. فیلم نشان می دهد وی در تلاش برای باز کردن چتر خود است اما موفق نمی شود. خوشبختانه در آخرین لحظات او موفق می شود چتر کمکی خود را باز کند و به سلامت روی زمین فرود بیاد.

یک چترباز اهل اسپانیا در آسمان با در هم پیچیدن چتر خود در آسمان مواجه شد. فیلم نشان می دهد وی در تلاش برای باز کردن چتر خود است اما موفق نمی شود. خوشبختانه در آخرین لحظات او موفق می شود چتر کمکی خود را باز کند و به سلامت روی زمین فرود بیاد.

 

 

0
1

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر