ماشین گشت ارشاد در دهه 60

7598

عکسی از اتومبیل‌ گشت امر به معروف و نهی از منکر در تهران زمستان ۱۳۶۳ را مشاهده کنید.

عکسی از اتومبیل‌ گشت امر به معروف و نهی از منکر در تهران زمستان ۱۳۶۳ را مشاهده کنید.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر