لحظه ترسناک گرفتن موی یک دختر توسط میمون

7596

این ویدیو که به طور گسترده در شبکه های اجتماعی منتشر شده گفتن موی یک دختر را توسط میمون در باغ وحش نشان می دهد. انچه در فیلم دیده می شود دختر در حال ترک قفس میمون ها است که یک میمون دستش را از فنس بیرون می کند و محکم موی دختر را می گیرد.

این ویدیو که به طور گسترده در شبکه های اجتماعی منتشر شده گرفتن موی یک دختر را توسط میمون در باغ وحش نشان می دهد.

انچه در فیلم دیده می شود دختر مشغول تماشای میمون ها است که یک میمون که به فنس ها چسبیده دستش را بیرون می کند و محکم موی دختر را می گیرد. بعد از آزاد شدن دختر توسط اطرافیان او در حال دور شدن از قفس میمون ها است که دوباره  آن میمون دستش را از فنس بیرون می کند و موی دختر را می گیرد.

 

 

خوشبختانه این دختر موفق می شود خود را از دست میمون آزاد کند و آسیب خاصی ندیده است.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر