خوردن دو سگ پیت بول توسط یک مار پیتون

7588

یک مار عظیم الجثه پیتون با دو سگ در شکمش در شمال شرقی تایلند شکار شد. این مار 22 فوتی که در یک ساختمان نیمه کاره پنهان شده بود توسط اهالی محل در حالی که به سختی حرکت می کرد پیدا شد. یکی از کشاورزان یه تازگی دو سگ پیت بول خود را گم کرده بود و با پیدا شدن این مار گمان می رود آن دو سگ آخرین شکار این خزنده باشند.این مار به یک مرکز دامپزشکی منتقل شد.

یک مار عظیم الجثه پیتون با دو سگ در شکمش در شمال شرقی تایلند شکار شد. این مار 22 فوتی که در یک ساختمان نیمه کاره پنهان شده بود توسط اهالی محل در حالی که به سختی حرکت می کرد پیدا شد.

 

یکی از کشاورزان به تازگی دو سگ پیت بول خود را گم کرده بود و با پیدا شدن این مار گمان می رود آن دو سگ آخرین شکار این خزنده باشند.

 

این مار به یک مرکز دامپزشکی منتقل شد.

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر