واکنش عجیب الهام چرخنده درباره حرکات جنجالی اش

7581

الهام چرخنده نسبت به ویدیو منتشر شده خود در دزفول و در هنگام اجرای سرود سلام فرمانده واکنش نشان داد.

الهام چرخنده نسبت به ویدیو منتشر شده خود در دزفول و در هنگام اجرای سرود سلام فرمانده واکنش نشان داد.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر