تصاویر شگفت انگیز از مورچه ها که اشیای ده برابر وزن خود را حمل می کنند

7570

عکاسی اهل اندونزی، عکس هایی از مورچه ها را به اشتراک گذاشت که اشیاء مختلف را حمل می کردند. تصاویر او قدرت باورنکردنی این موجودات ریز را نشان می دهد که در حال بلند کردن انگور و کلم بروکلی دیده می شدند. این عکاس توضیح داد: در این تصاویر، آنها ده برابر وزن خود حمل می کنند.

عکاسی اهل اندونزی، عکس هایی از مورچه ها را به اشتراک گذاشت که اشیاء مختلف را حمل می کردند. تصاویر او قدرت باورنکردنی این موجودات ریز را نشان می دهد که در حال بلند کردن انگور و کلم بروکلی دیده می شدند. این عکاس توضیح داد: در این تصاویر، آنها ده برابر وزن خود حمل می کنند.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر