لحظه وحشتناک سقوط بهمن

7569

ریزش یکی از یخچالهای طبیعی در ازبکستان؛ گردشگرانی که در محل حاضر بودند تا آخرین لحظه دست از فیلمبرداری برنداشتند تا اینکه بهمن گریبان آنها را هم گرفت. این حادثه تلفات جانی نداشته و تنها دو گردشگر را راهی بیمارستان کرد.

ریزش یکی از یخچالهای طبیعی در ازبکستان؛ گردشگرانی که در محل حاضر بودند تا آخرین لحظه دست از فیلمبرداری برنداشتند تا اینکه بهمن گریبان آنها را هم گرفت. این حادثه تلفات جانی نداشته و تنها دو گردشگر را راهی بیمارستان کرد.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر