تصویری عجیب از آملی لاریجانی و شاگردانش

7554

تصویری عجیب از آملی لاریجانی و ایجاد فاصله با مانع با شاگردانش در فضای مجازی انتشار یافته است.

تصویری عجیب از آملی لاریجانی و ایجاد فاصله با مانع با شاگردانش در فضای مجازی انتشار یافته است.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر