اقدام حیرت آور در متروپل بعد از سقوط

7553

انتشار ویدیویی از تخریب برج متروپل آبادان با پتک و به روش دستی در شبکه های اجتماعی با واکنش های مخاطبان مواجه شده است.

انتشار ویدیویی از تخریب برج متروپل آبادان با پتک و به روش دستی در شبکه های اجتماعی با واکنش های مخاطبان مواجه شده است.

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر