اولین ویدیو شلیک مامور گشت ارشاد به رضا مرادخانی بوکسور ملی در پارک پردیسان

7550

یک مأمور گشت ارشاد هشتم اردیبهشت‌ماه در پارک پردیسان به رضا مرادخانی بوکسور سابق تیم ملی چندین بار شلیک کرده و او را از ناحیه شکم مجروح کرده است.

یک مأمور گشت ارشاد هشتم اردیبهشت‌ماه در پارک پردیسان به رضا مرادخانی بوکسور سابق تیم ملی چندین بار شلیک کرده و او را از ناحیه شکم مجروح کرده است.

 

0
1

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر