ضجه‌های پدری که متروپل ۲ فرزندش را گرفت

7546

نعمت بهبهانی پدری که متروپل دو‌ فرزندش را از او گرفت در رثای فرزندانش ضجه می‌زند و صدای فغان و ناله‌اش به آسمان است.

نعمت بهبهانی پدری که متروپل دو‌ فرزندش را از او گرفت در رثای فرزندانش ضجه می‌زند و صدای فغان و ناله‌اش به آسمان است.

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر