تصویری تکان‌ دهنده از زمان ساخت متروپل

7541

تصویری تکان‌دهنده از عمق فاجعه حادثه آبادان در زمان ساخت متروپل را منتشر کرده است.

تصویری تکان‌دهنده از عمق فاجعه حادثه آبادان در زمان ساخت متروپل را منتشر کرده است.

 

0
1

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر