زنده شدن مرده در راه انتقال به سردخانه!

7534

کارکنان یک شرکت کفن و دفن در چین که در حال حمل یک جسد بودند، پس از تکان خوردن کیسه مخصوص حمل جسد متوجه شدند که فرد داخل آن هنوز زنده است.

یورو نیوز: مرده‌ای که در حال انتقال از یک خانه سالمندان در شانگهای بود، زنده شد.

کارکنان یک شرکت کفن و دفن در چین که در حال حمل یک جسد بودند، پس از تکان خوردن کیسه مخصوص حمل جسد متوجه شدند که فرد داخل آن هنوز زنده است.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر