کری‌خوانی دوباره سجاد غریبی برای مارتین فورد

7523

سجاد غریبی در یک کری خوانی گفته است: من ماه‌ها توی دمای زیر صفر تمرین کردم وزن کم کردم که اماده باشم برای مسابقه مسابقه از طرف من کنسل نیست..

سجاد غریبی در یک کری خوانی گفته است: من ماه‌ها توی دمای زیر صفر تمرین کردم وزن کم کردم که اماده باشم برای مسابقه مسابقه از طرف من کنسل نیست.

 

سازمان بوکس استار بزودی جایگزین فورد در مقابل من قرار میده خیلی شرم اوره و خجالت آوره.حریف انگلیسی نه با من نه با هیچ فایتری نمیجنگه چون هرگز او یک فایتر نیست. ما قطعا شکایت خواهیم کرد طبق قرارداد فایتر حق کنسل کردن مبارزه نخواهد داشت. مبارزه برای من همچنان برقرار است.

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر