نجات یک خرس توسط گردشگران در نوشهر

7520

روز جمعه تعدادی ازطبیعت گردان در نزدیکی آبشار درازنو نوشهر با یک‌ خرس که از ناحیه پا آسیب دیده بود، مواجه شدند که توان کامل برای حرکت نداشت.

روز جمعه تعدادی ازطبیعت گردان در نزدیکی آبشار درازنو نوشهر با یک‌ خرس که از ناحیه پا آسیب دیده بود، مواجه شدند که توان کامل برای حرکت نداشت.

حدود ۲ ساعت بعد از تماس آنها، کارشناسان اداره محیط زیست نوشهر درمنطقه حضور پیدا کرده و بعداز بررسی، تصمیم به بیهوشی و‌انتقال خرس گرفته شد.

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر