حمله به ابراهیم حامدی (ابی) در خبر 20 30

7519

صداوسیما در گزارشی درباره موضع اخیر ابراهیم حامدی پیرامون آهنگ خلیج فارس و کنسرت امارات، صدا و تصویر اِبی را روی آنتن بیست و سی برد!

صداوسیما در گزارشی درباره موضع اخیر ابراهیم حامدی پیرامون آهنگ خلیج فارس و کنسرت امارات، صدا و تصویر اِبی را روی آنتن بیست و سی برد.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر