حرکت عجیب آجورلو مقابل خانم خبرنگار

7510

اقدام عجیب مصطفی آجورلو مدیرعامل استقلال در مواجهه با لوگوی باشگاه خبرنگاران جوان را ببینید.

اقدام عجیب مدیرعامل استقلال در مواجهه با لوگوی باشگاه خبرنگاران جوان را ببینید.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر