پیام تامل‌ برانگیز دیوید لینچ کارگردان مشهور به پوتین

7509

پیام دیوید لینچ کارگردان مشهور به پوتین: مرگ و ویرانی به تو بازمی گردد.

پیام دیوید لینچ کارگردان مشهور به پوتین: مرگ و ویرانی به تو بازمی گردد.

وی گفت: قانونی در طبیعت وجود دارد، قانونی سخت و فوری و آن قانون این است که هرآنچه بکاری همان را درو خواهی کرد و در حال حاضر جناب پوتین، شما در حال کاشتن بذر مرگ و ویرانی هستید.

 

این مرگ و ویرانی به طور کامل به شما بازخواهد گشت و در این صحنه بزرگی که در آن حضور داریم، بی‌نهایت وقت هست تا شما آنچه کاشته‌اید را درو کنید.

0
1

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر