زایمان یک گاو وسط جاده

7484

گاوی در روسیه وسط جاده می‌زاید و مردی برای جابجایی گوساله به او کمک می‌کند. خودرو‌های عبوری نیز جاده را بسته و در خودرو‌های خود شاهد ماجرا هستند.

گاوی در روسیه وسط جاده می‌زاید و مردی برای جابجایی گوساله به او کمک می‌کند.

خودرو‌های عبوری نیز جاده را بسته و در خودرو‌های خود شاهد ماجرا هستند.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر