تصادف وحشتناک تریلی با ماشین پلیس در تهران

7478

یک دستگاه تریلی در خیابان بعثت تهران با خودروی مگان راهنمایی و رانندگی برخورد کرده و خسارت سنگینی به ماشین پلیس زد.

یک دستگاه تریلی در خیابان بعثت تهران با خودروی مگان راهنمایی و رانندگی برخورد کرده و خسارت سنگینی به ماشین پلیس زد.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر