کاجی با قدمت ۴۸۵۲ سال در کالیفرنیا

7467

تصویری از ‏یک کاج ۴۸۵۲ ساله در شرق کالیفرنیا را ببینید.

تصویری از ‏یک کاج ۴۸۵۲ ساله در شرق کالیفرنیا را ببینید.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر