حمله پلنگ به یک سگ در حیاط خانه

7466

حمله مرگبار پلنگ به یک سگ و شکار او در حیاط خانه ویدیویی از حمله یک پلنگ به یک منزل مسکونی و شکار سگ نگهبان خانه را ببینید.

حمله مرگبار پلنگ به یک سگ و شکار او در حیاط خانه ویدیویی از حمله یک پلنگ به یک منزل مسکونی و شکار سگ نگهبان خانه را ببینید.

 

0
1

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر