دنیا از نگاه یک گربه

7443

به گردن یک گربه دوبین بسته شده است تا بشود دنیا را از نگاه گربه تماشا کرد.

به گردن یک گربه دوبین بسته شده است تا بشود دنیا را از نگاه گربه تماشا کرد.

 

0
1

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر