سوتی یک مسئول در استفاده از مجاری اداری

7429

یک مسئول در سخنرانی خود میان جمعی از تجمع کنندگان که به نظر می‌رسد معلمان باشد، گفت: سعی می‌کنیم مشکل فرهنگیان را از مجاری ادراری حل کنیم.

یک مسئول در سخنرانی خود میان جمعی از تجمع کنندگان که به نظر می‌رسد معلمان باشد، گفت: سعی می‌کنیم مشکل فرهنگیان را از مجاری ادراری حل کنیم.

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر