اولین تریلر جهانی فیلم «قهرمان» اصغر فرهادی

7414

کمپانی آمازون قبل تریلر (ویدئو تبلیغاتی) اکران آمریکای فیلم «قهرمان» ساخته اصغر فرهادی را منتشر کرد.

کمپانی آمازون قبل تریلر (ویدئو تبلیغاتی) اکران آمریکای فیلم «قهرمان» ساخته اصغر فرهادی را منتشر کرد.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر