پرنده ای عجیب با غبغب بسیار بلند

7413

پرنده عجیب long wattled umbrellabird با غبغب بسیار بلندش را مشاهده میکنید. غبغب این پرنده در فصل جفت گیری باد میکند.

پرنده عجیب long wattled umbrellabird با غبغب بسیار بلندش را مشاهده میکنید. غبغب این پرنده در فصل جفت گیری باد میکند.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر