هرج و مرج در سوخت رسانی به روایت تصویر

7409

به علت اختلال در سامانه هوشمند سوخت، توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور قطع‌شده است.

به علت اختلال در سامانه هوشمند سوخت، توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور قطع‌شده است.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر