حمید صفت در کنار مهران غفوریان پس از آزادی از زندان

7398

تصویر جدیدی از حمید صفت بعد از آزادی از زندان در کنار مهران غفوریان در فضای مجازی منتشر شده است.

تصویر جدیدی از حمید صفت بعد از آزادی از زندان در کنار مهران غفوریان در فضای مجازی منتشر شده است.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر