نجات آهو از چنگ پلنک توسط دو میمون بابون

7382

یک بابون با پرت کردن حواس پلنگی که آهو را مغلوب خود کرده بود، باعث نجات آهو شد.

یک بابون با پرت کردن حواس پلنگی که آهو را مغلوب خود کرده بود، باعث نجات آهو شد.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر