نجات معجزه آسای یک زن از برخورد با قطار

7379

زنی در هلند در مقابل یک قطار سریع السیر رفتاری غیرعادی داشت اما به طور معجزه آسایی زنده ماند.

زنی در هلند در مقابل یک قطار سریع السیر رفتاری غیرعادی داشت اما به طور معجزه آسایی زنده ماند.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر