ترجمه‌ جمله ضبط شده از یک اردک سخنگو

7368

یک محقق هلندی کشف کرد که قابلیت تقلید صدا به طوطی‌ها و پرندگان آوازخوان محدود نیست...ویدیو را ببینید تا بهتر متوجه موضوع شوید.

یک محقق هلندی کشف کرد که قابلیت تقلید صدا به طوطی‌ها و پرندگان آوازخوان محدود نیست...ویدیو را ببینید تا بهتر متوجه موضوع شوید.

 

0
1

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر