جدیدترین تصویر از «احمد مسعود»

7357

رسانه‌های نزدیک به جبهه مقاومت پنجشیر جدید‌ترین تصویر از احمد مسعود را منتشر کردند.

رسانه‌های نزدیک به جبهه مقاومت پنجشیر جدید‌ترین تصویر از احمد مسعود را منتشر کردند.

 

0
1

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر