کوچکترین پرنده جهان

7352

کوچکترین پرنده جهان نوعی گنجشک سینه‌پرتقالی موسوم به کام‌کوات پردار است. این پرنده که کمتر از یک گرم وزن دارد، در فصل بهار از تخم درمی‌آید و فقط یک روز زندگی می‌کند، به همین دلیل به آن مرغ یک روزه هم می‌گویند. جوجه این پرنده ظرف چهار ساعت بالغ شده، جفت‌گیری کرده و تخمی می‌گذارد.

کوچکترین پرنده جهان نوعی گنجشک سینه‌پرتقالی موسوم به کام‌کوات پردار است. این پرنده که کمتر از یک گرم وزن دارد، در فصل بهار از تخم درمی‌آید و فقط یک روز زندگی می‌کند، به همین دلیل به آن مرغ یک روزه هم می‌گویند. جوجه این پرنده ظرف چهار ساعت بالغ شده، جفت‌گیری کرده و تخمی می‌گذارد.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر