عادل فردوسی پور و دانشجوهایش در پایان ترم

7238

تصویری از عادل فردوسی پور و دانشجوهای زبان تخصصی صنایع دانشگاه شریف پس از امتحان پایان ترم را مشاهده می کنید.

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر