تصویری تاسف‌ آور از یک معلول زباله‌گرد

7236

تصویری تاسف‌آور از یک زباله‌گرد که با واکنش برخی کاربران در فضای مجازی مواجه شده.

تصویری تاسف‌آور از یک زباله‌گرد که با واکنش برخی کاربران در فضای مجازی مواجه شده.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر