پس زمینه واقعی ویندوز XP در مراکش

7210

یک مراکشی از منطقه ای در مراکش تصویری تهیه کرد که شباهت زیادی به پس زمینه معروف نسخه های قدیمی ویندوز دارد.

یک مراکشی از منطقه ای در مراکش تصویری تهیه کرد که شباهت زیادی به پس زمینه معروف نسخه های قدیمی ویندوز دارد.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر