اشتباه عجیب یک پرستار در تزریق واکسن کرونا

7143

در یک اتفاق نادر یک پرستار ایتالیایی به اشتباه ۶ دوز واکسن را در یک بار به یک فرد ۲۳ ساله تزریق کرده است!جالب اینجاست که حال فردی که واکسن ها به او تزریق شده تا کنون مساعد گزارش شده و هنوز تحت مراقبت است

در یک اتفاق نادر یک پرستار ایتالیایی به اشتباه ۶ دوز واکسن را در یک بار به یک فرد ۲۳ ساله تزریق کرده است!جالب اینجاست که حال فردی که واکسن ها به او تزریق شده تا کنون مساعد گزارش شده و هنوز تحت مراقبت است.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر