نمایی بی نظیر از سیاره مشتری

7130

عکس فروسرخ از سیاره مشتری که با استفاده از مادون قرمز ثبت شده است.

عکس فروسرخ از سیاره مشتری که با استفاده از مادون قرمز ثبت شده است.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر